Dodatno zavarovanje izdelkov

Ob nakupu izdelka priporočamo, da se odločite za podaljšano garancijo oz. podaljšano jamstvo vaše nove naprave. Ponujamo različen nabor le teh, od podaljšanja osnovne do razširjene tovarniške garancije do podaljšanega jamstva. Ustrezna možnost izbire je označena poleg iskanega artikla

Podaljšano jamstvo (PlayStation konzole, mobilni telefoni)

Program »Podaljšano jamstvo« velja, ko se izteče obdobje veljavnosti garancije proizvajalca.

Storitve, ki so vam na voljo, so:

Kaj ni vključeno v storitev "Podaljšano jamstvo"? NI VKLJUČENO:

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

Prodajno razmerje za kupljeni izdelek urejajo prodajna pogodba in garancija prodajalca ali proizvajalca, vezane na kupljeni izdelek. V primeru serijske napake izdelka, za katerega je sklenjena pogodba za program "Podaljšano jamstvo", boste o tem obveščeni s strani prodajalca izdelka in se lahko odločite, da je popravilo na podlagi »podaljšanega jamstva« nesmiselno ali pa v svojem imenu naročite popravilo po trenutno veljavnem ceniku podjetja Anovo d.o.o. Kupec vse pravice, ki mu gredo neposredno na podlagi sklenjene kupoprodajne pogodbe za izdelek, uveljavlja izključno pri prodajalcu izdelka. V primeru, da preneha kupoprodajna pogodba za izdelek, za katerega je bila sklenjena pogodba za storitev »podaljšano jamstvo,« preneha tudi pogodba za storitev »podaljšano jamstvo«.

SERVISNI POSTOPEK

1. Ni vključeno: Vsa dela in materiali, ki niso posebej navedeni v teh pogojih, niso vključeni v ponujene storitve.

2. Rezervacija storitve z dostavo na dom: Kupce vabimo, da po telefonu obvestijo upravitelja dostav o želenem dnevu in času dostave in tako določijo najustreznejši čas dostave. Servisni center se bo po svojih močeh potrudil prilagoditi ta čas dejanskemu času dostave, četudi je zaradi težav v prometu in transportu nemogoče določiti točen čas dostave. Potem ko skrbno preveri identifikacijo izdelka in operativnost servisne pogodbe, bo servisni center vnesel identifikacijsko številko v dosje. Ko se postopek začne, bo operater po potrebi organiziral prevzem izdelka na strankinem domu, še prej pa jo obvestil o pravilih in postopkih, ki jih je treba upoštevati pri pripravi izdelka za odpremo.

Stroške transporta v celoti krije podjetje ANovo d.o.o., ampak zgolj za prvo popravilo. Lastnik mora izdelek predati posredniku v originalni embalaži z vsemi dodatki, ki so bili ob nakupu vključeni v paket in s tem zaščititi izdelek za prevoz. Če originalne embalaže več ni, lahko izdelek dostavi v primerni embalaži, ki izdelek ustrezno zavaruje pred sunki in udarci med transportom. Storitev dostave vključuje dostavo izdelka na dom stranke.

3. Priključitev Storitev priključitve ni vključena (odstranitev obstoječega izdelka, priključitev izdelka v električno omrežje, priključitev na vodovodno omrežje s pomočjo obstoječih pip in inštalacij in na dovode preko cevi, priključitev na plinsko pipo, osnovne informacije o delovanju izdelka (za podrobnejše informacije glejte navodila ali kontaktirajte prodajalca). 

PRAVNA INFORMACIJA

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od sklenitve pogodbe obvesti podjetje ANovo d.o.o., da odstopa od pogodbe za storitev »podaljšano jamstvo,« ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Potrošnik lahko od pogodbe za storitev »podaljšano jamstvo« odstopi s pisno, nedvoumno izjavo o odstopu, ki jo pošlje podjetju ANovo d.o.o. po pošti na sedež podjetja ali po e-mailu na naslov info@anovo.si.

Upravljavec osebnih podatkov je ANovo tehnične rešitve d.o.o., Industrijska cesta 7/B Kromberk, 5000 Nova Gorica, tel.:031/661-122, www.anovo.si.

Podatki se obdelujejo zaradi naročila storitve »Podaljšano jamstvo« na podlagi točke b 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). Osebni podatki se hranijo dokler traja naročniško razmerje (storitev »Podaljšano jamstvo«) oziroma dokler je potrebno za dosego namena, zaradi katerega se zbirajo in obdelujejo. Posameznik ima pravico, da od upravljavca osebnih podatkov zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki. Posameznik ima pravico do ugovora obdelave in pravice do prenosljivosti podatkov. Posameznik ima pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Posameznik, ki svoje kontaktne osebne podatke posreduje družbi ANovo tehnične rešitve d.o.o. zaradi naročila storitve »Podaljšano jamstvo«, je dolžan zagotoviti resnične in točne osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe za storitev »Podaljšano jamstvo«. V nasprotnem primeru Anovo tehnične rešitve d.o.o. naročniške pogodbe z naročnikom ni dolžan skleniti ali izvajati. Anovo d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov ne sprejema avtomatiziranih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razen v kolikor je posebej podana izrecna privolitev posameznika.

Ponudnik storitve: ANovo tehnične rešitve d.o.o., Industrijska cesta 7/B Kromberk, 5000 Nova Gorica, matična št.: 6805671000, tel.:031/661-122, www.anovo.si, info@anovo.si