Dodatno zavarovanje izdelkov

Ob nakupu izdelka priporočamo, da se odločite za podaljšano garancijo oz. podaljšano jamstvo vaše nove naprave. Ponujamo različen nabor le teh, od podaljšanja osnovne do razširjene tovarniške garancije do podaljšanega jamstva. Ustrezna možnost izbire je označena poleg iskanega artikla

Pogoji in določila podaljšane garancije SONY (za televizorje BRAVIA, videokamere, fotoaparate Cyber-shot, fotoaparate z izmenljivimi objektivi, objektive, rešitvam za domači zvočni sistem in rešitvam za osebni zvočni sistem)

1. Osnova

1.1 Opredelitve

Naslednji izrazi imajo spodaj navedeni pomen:

“Pogodba” ima pomen določen pod 1.6

"Podaljšana garancija" pomeni garancijsko kritje, ki je opredeljeno v tem dokumentu za izdelek.

"Nezgoda" pomeni nenadno in nepredvideno fizično dejanje, ki povzroči mehansko ali električno okvaro izdelka.

"Plačilo" pomeni vaše morebitno plačilo nam za ta razširjeni servisni načrt poleg zneska, ki ste ga plačali za izdelek.

"Izdelek" pomeni Sonyjev izdelek, ki ste ga kupili in ki sodi v kategorijo, ki je navedena v polju vašega Podaljšane garancije.

"Mi", "naše" ali "nas" pomeni Posluje kot Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited. Podjetje je registrirano v Angliji in Walesu. Registriran sedež: The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey. KT13 0XW. Združeno kraljestvo. Lokalni naslov: Da Vincilaan 7-D1, B-1935 Zaventem, Belgija

"Vi" pomeni osebo, ki je kupila Izdelek in ima v lasti ta razširjeni servisni načrt.

1.2 Vsi garancijski roki VKLJUČUJEJO tudi garancijski rok proizvajalca.

1.3 Podaljšana garancija je na voljo v določenih prodajalnah v Sloveniji. Podaljšana garancija morate aktivirati v roku 360 (tristo šestdeset) dni od datuma nakupa izdelka. Dokler Sony ne prejme vaše popolne registracije, se ne bomo mogli pravočasno odzivati na zahteve. Ko obdobje 360 (tristo šestdesetih) dni poteče, s tem razširjenim servisnim načrtom ne boste več mogli podaljšati garancije za izdelek. Podaljšana garancija pokriva časovno obdobje od dneva nakupa izdelka dalje, ne glede kdaj je bil kupljen raširjen servisni načrt..

1.4 Če istočasno kupite Izdelek in Podaljšano garancijo , lahko prodajno osebje izvede registracijo v vašem imenu na osnovi dokazila o nakupu in vaših osebnih podatkov.

1.5 Če ste Podaljšano garancijo kupili po nakupu izdelka in plačali znotraj 360 dni od nakupa Izdelka v isti trgovini (ne velja za televizorje) se strinjate da:

 1. boste sledili navodilom za registracijo in aktivacijo Podaljšane garancije kakor je navedeno na dokumentaciji,I je sestavni del kupljenega paketa Podaljšane garancije; ali
 2. podate potrebne informacije, da bi se izvršila registracija v trenutku naročila Podaljšane garancije; ali
 3. sprejeli telefonski poziv v kolikor Vas kontaktiramo z namenom zbiranja informacij o Vašem Izdelku, serijski številki ni ostalih detaljih potrebnimi za uspešno registracijo.

V vsaki od zgoraj navedenih točk od 1. do 3., se mora registracija izvršiti najkasneje v 360 dneh od nakupa Izdelka. Dokazilo o nakupu (račun) je potrebno hraniti celoten čas trajanja Podaljšane garancije.

1.6 Po izteku 360 dni od dneva nakupa Izdelka ne bo možno registrirati in aktivirati Podaljšane garancije za Vaš Izdelek. Po uspešno izvršeni registraciji, ter predloženemu dokazilu o nakupu izdelka, boste prejeli dokument z detajli Podaljšane garancije (“Pogodba”) na prodajnem mestu ali preko emaila. Dokument Pogodba skupaj s temi Pogoji in določili sestavljajo pogodbo sklenjeno z vami.

2. Kaj je vključeno

2.1 Podaljšana garancija

Krili bomo stroške popravila izdelka, vključno s stroški za dele in delo v primeru mehanske ali električne okvare in nezgode od datuma poteka standardne garancije za izdelek in za obdobje, navedeno v polju podaljšane garancije. Vendar bo ta podaljšana garancija samodejno preklicana, če oddate malomaren, goljufiv ali napačen zahtevek(člen 6.1).

2.2 V skladu s pogoji, določili in izključitvami Podaljšane garancije bodo izdelek popravili, razen v primeru, da:

a) ni možna nabava rezervnih delov potrebnih za popravilo Izdelka; ali

b). so stroški zamenjave Izdelka z novim manjši od stroškov popravila.

2.3 Izdelek bomo zamenjali samo, če smo se s tem strinjali pred opravljenim popravilom. Če izdelek zamenjamo, se preostalo obdobje Podaljšane garancije prenese na nadomestni izdelek.

Vi ste dolžni registrirati nov izdelek, da bi se lahko Podaljšana garancija prenesla na ta izdelek s tem, da nas kontaktirate preko kontaktov pod točko 11.teh Pogojev in določil. Sporočiti nam morate detajle iz vaše obstoječe Pogodbe in tudi model in serijsko številko prejetega izdelka. Po tem boste prejeli novo pogodbo, ki se nanaša na prejeti izdelek.

2.4 Če popravilo izdelka ni možno, vam ga zamenjamo z nadomestnim Izdelkom z opremo z enakimi ali podobnimi tehničnimi lastnostmi.

2.5 Ta Podaljšana garancija zaradi jasnosti ne bo samodejno prekinjen ob vašem zahtevku, temveč bo ostal veljaven do poteka obdobja, navedenega v točki 2.1.

3. Česa ne zagotavljamo

3.1 Ta Podaljšana garancija ne pokriva:

a) redno vzdrževanje in zamenjavo delov zaradi obrabe;

b) daljinski upravljalnik s katerimikoli baterijami bodisi navadnimi ali za ponovno polnjene

c) poškodbe ali napake v delovanju, nastale zaradi uporabe, upravljanja ali ravnanja z Izdelkom, ki ni v skladu z običajno osebno ali domačo rabo; in

d) poškodbe ali spremembe Izdelka zaradi:

 1. napačne uporabe, vključno z: ravnanjem, ki povzroči fizične, lepotne ali površinske poškodbe ali spremembe izdelka ali poškodbe zaslonov s tekočimi kristali; neupoštevanja napotkov za namestitev ali uporabo izdelka; neupoštevanja ustreznih napotkov za pravilno vzdrževanje izdelka; namestitve ali uporabe Izdelka na način, ki ni v skladu s tehničnimi in varnostnimi zakoni ali predpisi v državi, kjer je nameščen ali se uporablja;
 2. programske virusne okužbe ali uporabe izdelka s programsko opremo, ki ni priložena Izdelku ali pa je nepravilno nameščena;
 3. stanja ali okvar v sistemih, ki se uporabljajo ali vgradijo skupaj z izdelkom, razen drugih Sony izdelkov, ki so namenjeni uporabi s tem izdelkom;
 4. uporabe izdelka z dodatno opremo, pomožno opremo in drugimi izdelki, ki niso v skladu z vrsto, stanjem in standardom, navedenim z naše strani;
 5. popravil ali poskusov popravil s strani oseb, ki niso člani Sonyja ali Pooblaščene mreže servisnih ponudnikov (PMSP);
 6. nastavitve ali spremembe brez našega predhodnega pisnega dovoljenja, vključno z: nadgradnjo izdelka čez tehnične lastnosti ali možnosti, ki so opisane v navodilih za uporabo; ali spremembami izdelka, ki ga prilagodijo narodnim ali krajevnim tehničnim ali varnostnim standardom v državah, ki ne spadajo med tiste, za katere je ta izdelek bil posebej zasnovan in izdelan;
 7. malomarnosti; in
 8. nezgode, požara, tekočin, kemikalij, drugih snovi, poplav, tresljajev, prekomerne vročine, nepravilnega zračenja, nihanja v električnem napajanju, prekomernega ali nepravilnega električnega napajanja ali vhodne napetosti, sevanja, sprostitve elektrostatičnih nabojev, vključno z udarom strele, drugih zunanjih sil in udarcev.

3.2 Pridržujemo si pravico do zavrnitve popravila in/ali zamenjave izdelka, če nimate originalne pogodbe za Podaljšano garancijo za izdelek in če vaše številke pogodbe za Podaljšano garancijo ne najdemo v naših spletnih arhivih.

4. Izjeme in omejitve

Če ni navedeno zgoraj, na dajemo nikakršnih jamstev (izrecnih, nakazanih, zakonskih ali drugačnih) glede kakovosti, zmogljivosti, natančnosti, zanesljivosti, primernosti ali drugih lastnosti izdelka. Če veljavna zakonodaja ne dovoljuje takšne izključitve, svoja jamstva izključujemo ali omejujemo samo do najširšega obsega, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.

Jamstva, ki jih ni mogoče izključiti, bodo omejena (v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja) za obdobje veljavnosti tega Podaljšane garancije.

Naša edina obveznost v okviru te Podaljšane garancije je popravilo ali zamenjava izdelka v skladu s temi pogoji in določili. Ne prevzemamo odgovornosti v primeru izgube ali poškodovanja v povezavi z izdelki, storitvami, tem razširjenim servisnim načrtom itd, vključno z: - gospodarsko ali neotipljivo izgubo - ceno izdelka - izgubo dobička, prihodka, podatkov, neuporabnostjo izdelka ali povezanih izdelkov - neposredno, naključno ali posledično škodo ali poškodovanjem. Za izgubo ali poškodovanje velja:

To velja za izgubo ali škodo v okviru pravnih možnosti, vključno z malomarnostjo in drugimi vrstami prekrškov, kršitvijo pogodbenih določil, izrecnega ali nakazanega jamstva in jasne odgovornosti (četudi smo bili kot član pooblaščene mreže servisnih ponudnikov obveščeni o takšni možnosti). Če veljavna zakonodaja tovrstne izključitve odgovornosti prepoveduje ali omejuje, svojo odgovornost izključujemo oziroma omejujemo na največji dovoljeni obseg v skladu z veljavno zakonodajo.

Nekatere države na primer prepovedujejo izključitev ali omejitev škode zaradi malomarnosti, hude malomarnosti, namernih prekrškov, prevare ali podobnih dejanj. Naša odgovornost v skladu s tem razširjenim servisnim načrtom v nobenem primeru ne more presegati cene izdelka, vendar če veljavna zakonodaja dovoljuje samo višje omejitve odgovornosti, veljajo te.

5. Pravice potrošnikov

Potrošnikom pripadajo zakonske pravice v skladu z veljavno državno zakonodajo glede prodaje potrošniških izdelkov. Ta Podaljšana garancija ne vpliva na vaše zakonske pravice in na pravice, ki jih ni mogoče zakonsko izključiti ali omejiti, ali pravice osebe, ki vam je izdelek prodala (vključno s pravico do vračila, popravila ali zamenjave izdelka, če ta ne ustreza opisu, če ne ustreza svojemu namene ali če ob prodaji ni bil ustrezne kakovosti). Svoje pravice lahko uveljavljate po lastni presoji.

Razširjene garancije vam lahko nudijo tudi drugi ponudniki in nekatere gospodinjske zavarovalne police lahko vključujejo tudi vaš izdelek.

6. Preklic

6.1 Ta Podaljšana garancija bo samodejno preklicana, če oddate malomaren, goljufiv ali napačen zahtevek.

6.2 Glede na državo nakupa Podaljšane garancije imate lahko pravico do preklica ali prekinitve Podaljšane garancije v obdobju, ki je navedeno v točki 2.1, in do prejema celotnega ali delnega povračila plačanega zneska. Če želite preklicati Podaljšano garancijo in zahtevati vračilo, se obrnite na nas s pomočjo podatkov, ki so navedeni v točki 11.

7. Pravice tretje osebe

Podaljšana garancija lahko uporabljate vi in vse osebe, ki smo jih potrdili z vašim privoljenjem. Ostale osebe pravic tega načrta ne morejo uveljavljati

8. Dodatne informacije

Vašo Podaljšana garancija vam omogoča in izvaja družba Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V. Da Vincilaan 7-D1, B-1935 Zaventem, Belgija

9. Podatkovne storitve

9.1 Pomembne informacije o podatkovnih storitvah:

vaše podatke bomo hranili in uporabljali mi in izbrana podjetja, ki vaš Podaljšana garancija izvajajo v našem imenu. Vaše podatke lahko posredujemo ustreznim uradnim osebam ali organu za reševanje sporov. Vaše podatke lahko uporabljamo tudi za usposabljanje in testiranje. Vaše podatke lahko v ta namen posredujemo našim ponudnikom storitev in zastopnikom. Zastopnik za podatkovne storitve: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V.. Da Vincilaan 7-D1, B-1935 Zaventem, Belgija.

9.2 Z naročilom Podaljšane garancije za svoj izdelek se strinjate, da se Sony na vas glede Podaljšane garancije lahko obrne prek pošte, elektronske pošte ali telefona. Sony se na vas ne bo obračal v tržne namene, če se s tem izrecno ne strinjate. V tem primeru se registrirajte v My Sony (www.sony.eu). Kot član boste prvi izvedeli za Sonyjeve nove in zanimive izdelke. Prejemali boste tudi sveže novice, posebne informacije o izdelkih, podporo itd.

9.3 Da bodo vaši podatki vedno točni, lahko uporabljamo informacije, ki jih prejmemo od svojih partnerjev. Lahko nas prosite za izvod vaših podrobnosti in odpravo nepravilnosti. Da bi izboljšali svoje storitve, lahko komunikacijo z vami spremljamo ali snemamo.

10. Prenos Podaljšane garancije

Podaljšano garancijo lahko na novega lastnika izdelka prenesete tako, da nam s pomočjo kontaktnih podatkov v točki 11 posredujete podrobnosti glede sprememb. Podaljšane garancije ne morete prenesti na drug izdelek.

11. Kako uveljavljati garancijo ali stopiti v stik z nami:

Če izdelek zahteva servisiranje, se obrnite na svojega prodajalca, ki bo lahko organiziral popravilo v skladu s Podaljšano garancijo.

Drugače pa lahko stopite v stik z našo podporo za stranke preko spletne strani www.sony.si (izberite Podpora/Stik z nami).

Naš oddelek za podporo strankam vam bo posredoval navodila in pomoč v zvezi s to Podaljšano garancijo.

12. Telefonski stik z nami

Vaše telefonske klice se lahko snema za nadzor in izboljšavo kakovosti nudenih storitev, pod pogojem da ste bili o tem predhodno seznanjeni

V primeru vprašanj glede Sonyjevega servisa pokličite Sonyjevo linijo za podporo (od 9.00 do 17.00 od ponedeljka do petka) na številko 01/8888761 ali obiščite spletno mesto www.sony.si/support/sl.